Belangrijk bericht i.v.m. het Corona-virus

Vanwege de officiële richtlijnen rondom het Corona-virus kan het zijn dat de pvp minder aanwezig is in de ggz-instellingen.
U kunt uw pvp het best telefonisch of per e-mail bereiken. Wij proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand te houden.

Meer nieuws leest u op de pagina actueel.

Heeft u vragen of klachten over uw rechtspositie die direct verband houden met maatregelen rondom het Corona-virus in de instelling waar u behandeld wordt, kijk dan hier.

 

 

Vanaf 1 januari 2020 de verplichte zorg in de ggz geregeld door de Wet verplichte ggz (Wvggz).
In 2020 kan het zijn dat voor sommige cliënten nog de oude Bopz wetgeving geldt, 


U kunt door gebruik te maken van de link rechtsonder, kiezen tussen informatie over uw rechten onder de Bopz-of onder de Wvggz.


Heeft u voor 1 januari 2020 een Rechterlijke Machtiging (RM) of een IBS opgelegd gekregen of was u vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling en heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Kies voor de optie Bopz.

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Kies dan voor de optie Wvggz.  

De informatie op de Wvggz pagina's wordt in de loop van 2020 verder aangevuld. Staat de informatie die u zoekt er (nog) niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Wie dat is, kunt u hier vinden.

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u de passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder.  

Ik heb nu psychische hulp nodig

Een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp)  is geen hulpverlener, wij kunnen u geen psychische hulp bieden.

Hebt u nu meteen psychische hulp nodig? Bel uw huisarts of diens vervanger. Hij kan u doorverwijzen naar de crisisdienst.

Telefonische hulplijnen
 • Sensoor (0900-0767): voor als u problemen hebt, u eenzaam voelt of uw hart wilt luchten. De lijn wordt bemenst door getrainde vrijwilligers. U kunt ook mailen of chatten. Sensoor is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 
 • Stichting Korrelatie (0900-1450): voor hulp bij psychische en sociale problemen. Deze organisatie werkt met professionele hulpverleners, zoals maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen.
 • Depressielijn (0900 - 6120909): voor vragen over psychische problemen en de geestelijke gezondheidszorg. U kunt hier praten met ervaringsdeskundigen.
 • Meld je zorg (0900-0401208): voor vragen en zorgen over de GGZ. Ook hier krijgt u een ervaringsdeskundige aan de lijn.
 • Mikado Helpdesk voor mensen uit niet-Nederlandse culturen die in Nederland wonen en vragen hebben over zorg.
 • 113 online  (0900-1130113): eerste hulp bij levenspijn, 24 uur per dag. Voor mensen die denken aan zelfmoord.
 • Alcohol Infolijn (0900-1995).
 • Drugs Infolijn (0900-1995).
 • Gamen Infolijn (0900 - 1995) 
 • Kindertelefoon (0800-0432).
 • Gripopjedip.nl (voor jongeren met depressieve klachten).
 • Pratenonline.nl (voor jongeren van 12 tot 20 jaar).

Familieleden en directbetrokkenen verwijzen wij graag door naar de Familievertrouwenspersoon.

 

PRINT DEZE INFORMATIE