Belangrijk bericht i.v.m. het Corona-virus

Vanwege de officiële richtlijnen rondom het Corona-virus kan het zijn dat de pvp minder aanwezig is in de ggz-instellingen.
U kunt uw pvp het best telefonisch of per e-mail bereiken. Wij proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand te houden.

Meer nieuws leest u op de pagina actueel.

Heeft u vragen of klachten over uw rechtspositie die direct verband houden met maatregelen rondom het Corona-virus in de instelling waar u behandeld wordt, kijk dan hier.

 

 

Vanaf 1 januari 2020 de verplichte zorg in de ggz geregeld door de Wet verplichte ggz (Wvggz).
In 2020 kan het zijn dat voor sommige cliënten nog de oude Bopz wetgeving geldt, 


U kunt door gebruik te maken van de link rechtsonder, kiezen tussen informatie over uw rechten onder de Bopz-of onder de Wvggz.


Heeft u voor 1 januari 2020 een Rechterlijke Machtiging (RM) of een IBS opgelegd gekregen of was u vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling en heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Kies voor de optie Bopz.

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Kies dan voor de optie Wvggz.  

De informatie op de Wvggz pagina's wordt in de loop van 2020 verder aangevuld. Staat de informatie die u zoekt er (nog) niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Wie dat is, kunt u hier vinden.

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u de passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder.  

Historie


De Stichting PVP is opgericht in 1981. De stichting ontwikkelt sindsdien professioneel patiëntenvertrouwenswerk voor de geestelijke gezondheidszorg.

In de jaren ’70 liet de rechtspositie van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg veel te wensen over. Sommige psychiatrische ziekenhuizen stelden daarom een ombudsman aan. Zij hielpen cliënten bij het vinden van een oplossing voor hun klachten. De ombudsmannen waren in dienst van het ziekenhuis en hun manier van werken was heel verschillend.

De Stichting PVP werd opgericht om cliënten in heel Nederland op dezelfde manier te ondersteunen bij het handhaven van hun rechten. In 1982 gingen de eerste acht patiëntenvertrouwenspersonen aan het werk. Zij waren in dienst van de Stichting PVP, dus onafhankelijk van het ziekenhuis waar ze werkten. In 1994 werd het patiëntenvertrouwenswerk wettelijk verplicht gesteld voor alle psychiatrische ziekenhuizen.

De Stichting PVP viert in 2016 haar 35 jarig jubileum. Er werken inmiddels patiëntenvertrouwenspersonen (pvp’en) in meer dan honderd instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. De laatste jaren maken ook steeds meer ambulante cliënten gebruik van de diensten van de pvp via de helpdesk-pvp.

Het recht van cliënten op ondersteuning door een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) is vastgelegd in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, de Wet BOPZ. Er is een nieuwe wet in voorbereiding, die de Wet BOPZ zal vervangen. Het recht van een cliënt op een pvp of helpdesk-pvp blijft in elk geval bestaan.
  PRINT DEZE INFORMATIE