Vanaf 1 januari 2020 wordt verplichte zorg in de ggz geregeld via de Wet verplichte ggz. Tot die tijd geldt de wet Bopz.


U kunt door gebruik te maken van de link rechtsonder, kiezen tussen informatie over uw rechten onder de Bopz-of onder de Wvggz.


Heeft u voor 1 januari 2020 een Rechterlijke Machtiging (RM) of een IBS opgelegd gekregen of was u vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling en heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Kies voor de optie Bopz.

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Kies dan voor de optie Wvggz.  

De informatie op de Wvggz pagina's wordt in de loop van 2020 verder aangevuld. Staat de informatie die u zoekt er (nog) niet bij, neem dan contact op met uw patiƫntenvertrouwenspersoon (pvp). Wie dat is, kunt u hier vinden.

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u de passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder.  

Vrijwillig opgenomen

Een behandeling in de ggz kan op verschillende manieren gebeuren. U kunt bijvoorbeeld thuis wonen en gaat naar de ggz-instelling voor behandeling. 

Soms is een opname in de instelling nodig. U volgt dan therapie in de instelling en slaapt daar ook.

Hier leest u meer over zo’n opname.

Tijdens een vrijwillige opname heeft u rechten.

Hier leest u hoe een wanneer een vrijwillige opname omgezet kan worden in een gedwongen opname.

Heeft u vragen over uw medicijnen tijdens een vrijwillige opname, kijk dan hier.

Wilt u met verlof of ontslag tijdens een vrijwillige opname?

  
PRINT DEZE INFORMATIE