Vanaf 1 januari 2020 wordt verplichte zorg in de ggz geregeld via de Wet verplichte ggz. Tot die tijd geldt de wet Bopz.


U kunt door gebruik te maken van de link rechtsonder, kiezen tussen informatie over uw rechten onder de Bopz-of onder de Wvggz.


Heeft u voor 1 januari 2020 een Rechterlijke Machtiging (RM) of een IBS opgelegd gekregen of was u vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling en heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Kies voor de optie Bopz.

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Kies dan voor de optie Wvggz.  

De informatie op de Wvggz pagina's wordt in de loop van 2020 verder aangevuld. Staat de informatie die u zoekt er (nog) niet bij, neem dan contact op met uw patiƫntenvertrouwenspersoon (pvp). Wie dat is, kunt u hier vinden.

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u de passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder.  

Gedwongen opgenomen

Een gedwongen opname betekent dat u verplicht wordt opgenomen in een ggz-instelling. U mag dan alleen met toestemming van een hulpverlener de instelling verlaten. Niemand wil tegen zijn zin in een ggz instelling terechtkomen. Dat kan in Nederland ook niet zomaar gebeuren. U kunt alleen gedwongen worden opgenomen als het echt niet anders kan.

Over een gedwongen opname beslist de burgemeester of de rechter. Zij nemen een maatregel: de burgemeester geeft een inbewaringstelling (ibs) af en de rechter een rechterlijke machtiging (rm).

Ook tijdens een gedwongen opname heeft u bepaalde rechten.

Tijdens een gedwongen opname kunt u ook gedwongen behandeld worden.

Heeft u vragen over uw medicijnen tijdens een gedwongen opname kijk dan hier.

Ook als u gedwongen opgenomen bent kunt u een verzoek indienen om met verlof te gaan.

Wanneer moet de geneesheer-directeur ontslag verlenen?
 

 


  PRINT DEZE INFORMATIE