Gedwongen opgenomen

Een gedwongen opname betekent dat u verplicht wordt opgenomen in een ggz-instelling. U mag dan alleen met toestemming van een hulpverlener de instelling verlaten. Niemand wil tegen zijn zin in een ggz instelling terechtkomen. Dat kan in Nederland ook niet zomaar gebeuren. U kunt alleen gedwongen worden opgenomen als het echt niet anders kan.

Over een gedwongen opname beslist de burgemeester of de rechter. Zij nemen een maatregel: de burgemeester geeft een inbewaringstelling (ibs) af en de rechter een rechterlijke machtiging (rm).

Ook tijdens een gedwongen opname heeft u bepaalde rechten.

Tijdens een gedwongen opname kunt u ook gedwongen behandeld worden.

Heeft u vragen over uw medicijnen tijdens een gedwongen opname kijk dan hier.

Ook als u gedwongen opgenomen bent kunt u een verzoek indienen om met verlof te gaan.

Wanneer moet de geneesheer-directeur ontslag verlenen?
 

 


  PRINT DEZE INFORMATIE