Wvggz


De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz.

Een van de doelen die met de Wvggz wordt nagestreefd, is het beter waarborgen van de rechtspositie en het rekening houden met de voorkeuren van mensen die te maken krijgen met gedwongen zorg. Om die rechten ook te kunnen realiseren, kan de cliënt vanaf 1 januari 2020 vaker een beroep doen op advies en bijstand door de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Dat betekent dat de pvp er taken bij krijgt.

Op deze pagina kunt u lezen in hoe de Stichting PVP zich op de komst van de wet en haar nieuwe taken voorbereid.
In de loop van 2019 wordt deze pagina gevuld met relevante informatie voor cliënten en professionals.

Jaarverslag 2018, 'Voorbereiden op de Wvggz doen we samen' 
PRINT DEZE INFORMATIE