Gedragsregels

Bent u cliënt in de geestelijkegezondheidszorg, dan kunt u met uw vragen en klachten terecht bij een pvp. De afkorting pvp staat voor patiëntenvertrouwenspersoon. De pvp is niet in dienst van de zorginstelling waar u behandeld wordt, maar van de onafhankelijke Stichting PVP en werkt volgens gedragsregels.

De pvp behartigt uw belangen zoals u die zelf ziet, en doet niets zonder uw toestemming. De hulp van de pvp is gratis.

De pvp ondersteunt alle cliënten. Het maakt niet uit of u in de zorginstelling, thuis of in deeltijd wordt behandeld.

Ook kinderen en jongeren die behandeld worden binnen de ggz, kunnen rekenen op de ondersteuning van een pvp. 

PRINT DEZE INFORMATIE