Werken of stage bij ons

De Stichting PVP geeft cliënten in de geestelijke gezondheidszorg informatie en advies bij het handhaven van hun rechten. De functie van pvp is betekenisvol voor cliënten en wordt gewaardeerd door de instellingen en de overheid. Op dit moment werken er ongeveer vijfenvijftig pvp’en in ggz-instellingen in het hele land. De pvp’en worden ondersteund door de medewerkers van het landelijk bureau in Utrecht. De pvp is in dienst van de Stichting PVP, maar werkt op locatie in de zorginstelling.


Er is momenteel een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht.

 

Ik wil werken als pvp

Als pvp ben je in dienst van de Stichting PVP, maar werk je op locatie in de zorginstelling. Om als pvp te werken moet je eerst een opleiding volgen tot pvp. Deze opleiding wordt verzorgd door de Stichting PVP. De opleiding duurt een jaar en vraagt een hbo-niveau van kandidaten. Je moet in teamverband kunnen werken, maar vooral ook solistisch in een instelling op vaak grote afstand van je collega’s. Je moet uitstekend kunnen communiceren, een goed organisatiebewustzijn hebben en rolvast genoeg zijn om binnen de instelling te kunnen opereren.

Er zijn momenteel geen vacatures.

 

Opleiding tot pvp

De werving voor pvp’en gebeurt groepsgewijs. Er start een nieuwe opleiding zodra er voldoende vacatures zijn. Wordt je aangenomen, dan volg je als pvp in opleiding (pio) een leer-werktraject van een jaar. Je bent dan in tijdelijke dienst van de Stichting PVP en ontvangt een salaris conform de CAO ggz. Wanneer je de opleiding met goed gevolg afrondt, krijg je een vast dienstverband.

 

Opzet van de opleiding

  • In de eerste maand van de opleiding krijg je theoretische basiskennis: over cliëntenrechten, psychiatrische ziektebeelden en gedragsregels voor de pvp. Deze fase sluit af met een juridische toets.
  • In de tweede maand loop je stage in een instelling onder leiding van een ervaren pvp. Je voert leeropdrachten uit en maakt kennis met het pvp-werk in de praktijk.
  • Vanaf de derde maand werk je zelfstandig in de instelling, met ondersteuning van een mentor. Daarnaast voer je een leeropdracht uit. Wekelijks is er een dag onderwijs in Utrecht.
  • De opleiding sluit af met een eindassessment. Je krijgt een casus, schrijft een pleitnota en verdedigt die voor een klachtencommissie.

 

Opleidingsadviesraad

De Stichting PVP verzorgt de beroepsopleiding tot patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) in eigen beheer. Dit brengt het risico met zich mee dat de Stichting zichzelf herhaalt of onvoldoende inspeelt op ontwikkelingen in het werkveld. Door deskundigen van buiten in te schakelen wordt de horizon verbreed. De adviesraadsleden zijn deskundige op het gebied van wet- en regelgeving, op het gebied van didactiek of op het gebied van gezondheidswetenschappen en de praktijk in ggz-instellingen. De opleidingsadviesraad is een kwaliteit borgend orgaan. Zij toetst de beroepsopleiding op proces en inhoud. Tevens adviseert zij het management van de Stichting PVP hoe zij de beroepsopleiding tot pvp door kan ontwikkelen op HBO niveau en toekomstbestendig kan maken.  De Opleidingsadviesraad komt viermaal per jaar bijeen.
 

 

Ik wil werken op het landelijk bureau

Op het landelijk bureau werken leidinggevenden, juristen, stafmedewerkers en secretaressen. Vacatures worden gepubliceerd in de landelijke media en op deze website. Voor elke vacature gelden andere eisen.

Er zijn momenteel geen vacatures.
 

 

Ik wil stage lopen

Het is op dit moment niet mogelijk om als stagiair met een pvp mee te lopen in een instelling.
De Stichting PVP heeft heel incidenteel plaats voor stagiairs op het landelijk bureau in Utrecht, bijvoorbeeld op de juridische afdeling, bij P&O, onderzoek & registratie, communicatie of op het secretariaat.

Wil je weten of er een stageplek beschikbaar is? Neem dan contact op met secretariaat@pvp.nl
Vermeld welke opleiding je volgt, welke stageopdracht je wilt en in welke periode je stage wilt lopen. Je krijgt een ontvangstbevestiging, waarin ook eventuele de vervolgstappen staan.
 

 

 

 

 

 

PRINT DEZE INFORMATIE