De pvp en Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is uw pvp gewoon bereikbaar, maar wellicht minder vaak in de instelling aanwezig.
U kunt uw pvp bellen, mailen of een whats-app/signal bericht sturen

Minder informatie

Veelgestelde vragen

Wat is een pvp en hoe kom ik in contact?

De afkorting pvp staat voor patiëntenvertrouwenspersoon. 
Verblijft u in een ggz-instelling? Krijgt u verplichte zorg thuis of denkt men er over na u verplichte zorg op te leggen? Dan hebt u recht op advies en bijstand van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).
U kunt hier lezen welke cliënten terecht kunnen bij de pvp.

U kunt bij een pvp terecht met vragen en klachten over de zorgverlening. Bijvoorbeeld over de manier waarop men met u omgaat, over dwang of vrijheidsbeperking. De pvp kan u ook adviseren als er voor u een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt aangevraagd. De pvp kan u ook ondersteunen als u een klacht voor wil leggen aan de klachtencommissie. Volwassenen, jongeren en kinderen kunnen terecht bij de pvp.

De pvp is niet in dienst van de ggz-instelling waar u behandeld wordt, maar van de onafhankelijke Stichting PVP. De pvp behartigt uw belangen zoals u die zelf ziet, en samen spreekt u af wat hij voor u zal doen. De ondersteuning van de pvp is gratis.

De pvp werkt volgens gedragsregels. In deze regels staat wat u mag verwachten van de pvp. De pvp gaat zorgvuldig om met uw privacy. Hier leest u meer over hoe de pvp met uw privacy omgaat.

Bent u ontevreden over de ondersteuning van de pvp? Kijk dan hier wat u kunt doen.

Wie is mijn pvp?
Wanneer u bent opgenomen kunt u op de posters op de afdeling zien wie uw pvp is en op welk telefoonnumer  of emailadres de pvp te bereiken is. Ook de zorgverleners kunnen u vertellen bij wie u terceht kan en hoe u in contact komt.

Kunt u geen contactgegevens vinden of wordt u vanuit huis verplicht behandeld? 
Bel dan met de helpdesk 0900- 444 8888.


Familievertrouwenspersoon
Bent u een familielid van een cliënt en heeft u vragen en klachten over de ggz? Dan verwijzen we u graag naar de familievertrouwenspersoon.Information in English.
 

Wanneer heb ik recht op ondersteuning door een pvp?

U kunt bij een patiëntenvertrouwenspersoon terecht als u

-   te maken krijgt (of heeft gehad) met verplichte zorg. Dat kan verplichte zorg in een 
     ggz-instelling zijn, maar ook verplichte zorg die u thuis of ergens anders (ambulant) krijgt;
-    vrijwillig bent opgenomen in een ggz-instelling;
-    thuis vrijwillige zorg krijgt, maar te maken krijgt met drang of mogelijke dwang.

Bij drang of mogelijke dwang kunt u denken aan bijvoorbeeld de volgende situaties:

wanneer er geen verplichte zorg wordt verleend, maar de behandelaar zegt dat hij daar wel over nadenkt. Of wanneer u onder druk gezet wordt om bepaalde zaken te doen of te laten, omdat er anders verplichte zorg voor u wordt aangevraagd.

De pvp biedt geen advies en bijstand wanneer u op een andere plek, bijvoorbeeld thuis (of een beschermende woonvorm) vrijwillige zorg ontvangt en er géén sprake is van drang of mogelijke dwang. U kunt dan contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de ggz-instelling.
 

Heb ik rechten bij verplichte zorg?

Ja.
Wordt u in een psychiatrisch ziekenhuis of ggz-instelling opgenomen, dan is dat meestal een ingrijpende gebeurtenis. Vaak voelt u zich als het ware ‘overgeleverd’ aan de instelling. Daarom is het goed om te weten dat u rechten hebt.

Die rechten staan in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo) en in de Wet verplichte ggz (Wvggz).

In de Wgbo staan algemene patiëntenrechten en in de Wvggz staat welke rechten mogen worden beperkt als u verplichte zorg krij

 

Wanneer mag verplichte zorg worden toegepast?

Verplichte zorg mag gegeven worden als er sprake is van gevaar. Dat gevaar moet te maken hebben met een psychische aandoening. U bent bijvoorbeeld agressief doordat u stemmen hoort. Of u verwaarloost zichzelf doordat u een psychose heeft.

Bij acuut gevaar kan er een crisismaatregel worden aangevraagd. Als er minder spoed is, dan wordt er een zorgmachtiging aangevraagd. De crisismaatregel is een beslissing van de burgemeester. De rechter kan de crisismaatregel verlengen.
De zorgmachtiging is een beslissing van de rechter.

In de crisismaatregel en in de zorgmachtiging staat welke verplichte zorg u gegeven mag worden.  U mag bijvoorbeeld gedwongen behandeld worden of onder dwang opgenomen worden. 

Ik ben nog geen 18, heb ik rechten?

Als je als kind of jongere (gedwongen) opgenomen bent in een psychiatrische instelling kun je met veel vragen zitten. Misschien ben je het niet eens met wat er met je gebeurt en wil je daarover klagen.

Een patiëntenvertrouwenspersoon (meestal pvp genoemd)  kan je daarbij ondersteunen.

Hieronder kun je lezen welke rechten je hebt, bijvoorbeeld  over wat ze over je mogen opschrijven en wie er mee mag beslissen over je behandeling.

Als je nog geen 12 bent, heb je weer andere rechten dan als je 14 of al 17 bent. Klik hieronder op de link die bij je leeftijd past.

Ik ben nog geen 12
Ik ben tussen de 12 en 15
Ik ben 16 of 17

Doe het zelf

Ik wil een voorbeeldbrief gebruiken

Ik wil een voorbeeldbrief gebruiken

Hieronder kunt u voorbeeldbrieven downloaden.
Pas de brief altijd aan uw eigen situatie aan.

Ik wil geen verplichte zorg (meer): Verzoek beëndiging verplichte zorg

Ik wil een andere behandelaar: Verzoek wijziging zorgaanbieder

Ik wil een Plan van aanpak maken: Verzoek indienen Plan van aanpak

Ik wil met verlof: Verzoek tijdelijke onderbreking verplichte zorg
 

Ik wil een filmpje bekijken

Momenteel zijn er nog geen filmpjes beschikbaar. Deze worden zo spoedig mogelijk geplaatst.
Ik wil informatie downloaden

Ik wil meer informatie downloaden over de crisismaatregel en de zorgmachtiging vanaf de website van de overheid, Dwang in de Zorg. 

Ik wil informatie downloaden over hoe een pvp mij kan ondersteunen bij een crisismaatregel of een zorgmachting. 

Information in English
 
Informations en français
 
Informacje w języku polskim
 
Informação em portugues
 
Información en español
 
Türkçe bilgiler
 
اطلاعات به زبان فارسی Farsi
 
المعلومات باللغة العربية Arabisch 


Ik wil een schema over de zorgmachtiging downloaden waarin alle stappen van de zorgmachtging staan.

Ik wil het factsheet met cijfers over 2020 van de Stichting PVP kunnen downloaden.

Ik wil de laatste pvp-krant lezen en kunnen downloaden.

Ik wil het digitale jaarverslag over 2019 van de Stichting PVP kunnen bekijken. 

Ik wil het jaarverslag over 2019 van de Stichting PVP kunnen downloaden en printen (het is aanbevolen om op A3 papier te printen).

pvp Stichting PVP

Verblijft u in een ggz-instelling? Krijgt u verplichte zorg thuis of denkt men er over na u verplichte zorg op te leggen? Dan hebt u recht op advies en bijstand van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).
U kunt bij een pvp terecht met vragen en klachten over de zorgverlening. De pvp kent uw rechten en komt voor u op. De ondersteuning van een pvp is gratis. 

Op deze website vindt u antwoorden op vragen of over het oplossen of indienen van klachten. U kunt ook onze privacyverklaring lezen.
Staat uw vraag er niet bij of wilt u bijstand of advies van een pvp, neem contact op met de Helpdesk via 0900-444 8888 of helpdesk@pvp.nl

Meer informatie over de Stichting PVP vindt u  hier.

PVP-krant

ARCHIEF