Ik ben vrijwillig opgenomen

Wanneer u opgenomen bent in een ggz-instelling heeft u het recht op ondersteuning van een pvp bij vragen en klachten,