Belangrijk bericht i.v.m. het Corona-virus

Vanwege de officiële richtlijnen rondom het Corona-virus kan het zijn dat de pvp minder aanwezig is in de ggz-instellingen.
U kunt uw pvp het best telefonisch of per e-mail bereiken. Wij proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand te houden.

Meer nieuws leest u op de pagina actueel.


Vanaf 1 januari 2020 wordt verplichte zorg in de ggz geregeld via de Wet verplichte ggz, deze vervangt de Wet Bopz. 

 

Let op! Heeft u voor 1 januari 2020 een Rechterlijke Machtiging (RM) of een IBS opgelegd gekregen of was u vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling en heeft u vragen over uw rechten of een klacht?  Gebruik dan de optie Bopz rechtsonder om meer te lezen over uw rechten onder de Bopz.  

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Blijf dan op de huidige pagina voor informatie over uw rechten onder de Wvggz.  

De informatie op de Wvggz pagina's wordt in de loop van 2020 verder aangevuld. Staat de informatie die u zoekt er (nog) niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Wie dat is, kunt u hier vinden. 

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder.  

Ik heb een klacht

Een klacht betekent dat u ergens ontevreden over bent.

Wanneer u opgenomen bent in een ggz-instelling kunt u voor klachten over vrijwillige zorg een voorbeeldbrief (link, brief checken!)  gebruiken.

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de instelling. Op de website van de ggz-aanbieder bij wie u onder behandeling bent, staat vaak ook informatie over waar u uw klachten kunt indienen.

Bent u vrijwillig in behandeling maar zegt uw behandelaar zegt dat hij daar wel over nadenkt? Wordt u onder druk gezet wordt om bepaalde zaken te doen of te laten, omdat er anders verplichte zorg voor u wordt aangevraagd? Ook dan kan de pvp u ondersteunen bij het indienen van een klacht.
 


Ik ben niet tevreden over de ondersteuning van de pvp

Ook klagen over de pvp is mogelijk, kijk hier hoe dat werkt. PRINT DEZE INFORMATIE