Ik heb een klacht

Een klacht betekent dat u ergens ontevreden over bent.

Dingen zijn niet gegaan zoals u verwacht had. Een klacht kan overal over gaan, bijvoorbeeld over de gang van zaken bij een overplaatsing, over de bejegening door het personeel of over het eten. Meestal lost u uw klacht het snelst op door het aan degene waarover u een klacht hebt uw klacht te vertellen.

Helpt een gesprek niet, dan kunt u het hogerop zoeken. U gaat met uw klacht bijvoorbeeld naar het afdelingshoofd, de manager of de directie. U kunt daarvoor een voorbeeldbrief gebruiken.

U kunt uw pvp vragen u daarbij te ondersteunen.

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de instelling, op de website van de instelling waar u wordt behandeld staat hoe u dat doet. 

In dit schema kunt u zien wie, waar, welke klacht kan indienen.

Ik ben niet tevreden over de ondersteuning van de pvp

Ook klagen over de pvp is mogelijk, kijk hier hoe dat werkt.

PRINT DEZE INFORMATIE