Wat is een zorgmachtiging

Wat is een zorgmachtiging?

Een zorgmachtiging is een beslissing van de rechter waarin staat welke verplichte zorg aan u gegeven mag worden. U mag dan bijvoorbeeld gedwongen behandeld worden of onder dwang opgenomen worden. Bij acuut gevaar wordt een crisismaatregel aangevraagd. Als er minder haast is, wordt er een zorgmachtiging aangevraagd


Verplichte zorg

In de zorgmachtiging staat welke verplichte zorg aan u gegeven mag worden. Verplichte zorg mag alleen als het niet anders kan. U kunt bijvoorbeeld gedwongen worden opgenomen in een ggz-instelling of u krijgt verplicht medicatie. In noodsituaties kunt u soms ook verplichte zorg krijgen die niet in uw zorgmachtiging staat.


Hoe lang duurt de zorgmachtiging?

Een eerste zorgmachtiging duurt maximaal een half jaar, maar kan ook voor kortere tijd worden afgegeven. Is de periode van deze zorgmachtiging voorbij, dan kan de rechter de zorgmachtiging steeds met maximaal een jaar verlengen. Heeft u vijf jaar of langer verplichte zorg gekregen, dan mag de rechter de zorgmachtiging steeds met maximaal twee jaar verlengen.  

Meer informatie over hoe u een zorgmachtiging opgelegd kunt krijgen, leest u hier.
U kunt ook een folder lezen van de overheid. 

Wordt er voor u een zorgmachtiging voorbereidt? Neem dan contact op met de pvp voor meer informatie en ondersteuning. 
 

 
PRINT DEZE INFORMATIE