Wat kan ik zelf doen bij een crisismaatregel?

U kunt op verschillende momenten in de procedure vertellen wat u van de situatie vindt. U kunt vertellen wat er volgens u aan de hand is. Vindt u bijvoorbeeld zelf dat u zorg nodig hebt? Of dat er geen sprake is van gevaar?

U kunt dit vertellen aan de psychiater die u komt onderzoeken. Voor de aanvraag van een crisismaatregel, moet een psychiater een medische verklaring opstellen. De psychiater onderzoekt u, voor zover dat mogelijk is.

U kunt uw mening ook geven als de burgemeester (of zijn plaatsvervanger) u komt horen.

Advocaat

U heeft ook recht op een advocaat. De burgemeester moet dit binnen 24 uur nadat u een crisismaatregel heeft gekregen, regelen. U kunt met uw advocaat bespreken wat u zou kunnen doen.

Heeft de burgemeester u een crisismaatregel opgelegd, dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de rechter. U kunt dan nog wel verplichte zorg krijgen op grond van de crisismaatregel. De rechter toetst alleen achteraf of de burgemeester zich heeft gehouden aan de wet bij het afgegeven van de crisismaatregel. Uw advocaat kan u hierover meer vertellen.

 

PRINT DEZE INFORMATIE