Wat kan ik zelf doen bij een zorgmachtiging?

Is men bezig voor u een zorgmachtiging aan te vragen? U kunt op verschillende momenten in de procedure vertellen wat u van de situatie vindt.

U kunt vertellen wat er volgens u aan de hand is. Vindt u bijvoorbeeld zelf dat u zorg nodig hebt? Of dat er geen sprake is van gevaar? U kunt dit vertellen aan de psychiater die de medische verklaring opstelt, maar ook aan de rechter wanneer die naar uw verhaal vraagt tijdens de zitting.

U kunt vragen aan de geneesheer-directeur of u een plan van aanpak mag opstellen. De pvp kan u daar niet bij ondersteunen maar wel advies geven. Meer daarover leest u hier.

U kunt een zorgkaart opstellen, waarin u aangeeft welke zorg u juist wel en welke zorg u niet wilt hebben.
De pvp kan u daarbij ondersteunen. Meer daarover leest u hier.

U kunt met uw advocaat bespreken wat u van de situatie vindt. Uw advocaat kan u uitleg geven over uw rechten.

PRINT DEZE INFORMATIE