Corona vragen


Hieronder treft u een aantal vragen aan die betrekking hebben op uw rechstpositie ivm maatregelen rondom het Corona-virus.
Omdat de maatregelen en richtlijnen van de overheid kunnen veranderen, kan het zijn dat het antwoord niet helemaal correct is omdat we zijn ingehaald door de actualiteit.
Neem daarom altijd ook contact op met uw pvp of met de Helpdesk-PVP op 0900- 444 8888.

 

Ik heb een klacht ingediend bij de klachtencommissie en die wordt nu telefonisch gehouden.
Wordt mijn klacht dan wel goed behandeld?

Het kan zijn dat de klachtencommissie in verband met Corona besluit om een zitting telefonisch te houden. Rechtbanken doen dat nu bijvoorbeeld ook. Ook als een zitting telefonisch wordt gehouden, dan moet de klachtencommissie er voor zorgen dat u voldoende uw klacht kunt toelichten en dat degene waarover u klaagt op uw klacht kan reageren. Bent u bang dat u niet goed gehoord wordt, dan kunt u dat doorgeven aan de klachtencommissie. U kunt uitleggen waarom u vindt dat er toch een zitting gehouden zou moeten worden waarbij iedereen aanwezig is. De klachtencommissie is niet verplicht om daarnaar te luisteren. In de wet staat namelijk dat de klachtencommissie u en de persoon waar uw klacht over gaat, moet horen. Maar er staat niet in de wet dat dat tijdens een hoorzitting moet gebeuren waar iedereen tegelijkertijd aanwezig is. Wilt u ondersteuning bij een telefonische klachtzitting? Neem dan contact op met uw pvp.


Er wordt voor mij een zorgmachtiging aangevraagd, de zitting bij de rechtbank daarvan zal telefonisch plaatsvinden. Mag dat?

De rechtbanken in Nederland houden in verband met Corona tot en met in ieder geval 6 april 2020 bijna alleen nog maar telefonische zittingen. Zittingen over de zorgmachtiging worden ook telefonisch gedaan. Uw advocaat kan u daar meer over vertellen.


Ik ben vrijwillig opgenomen en mag vanwege het coronavirus de afdeling niet af. Mag de instelling mij beperken in mijn vrijheid?

Als u vrijwillig bent opgenomen, mag u de afdeling en de instelling verlaten als u dat wilt. Maar bent u zo vaak weg dat behandeling niet meer mogelijk is, dan kan uw behandelaar de opname stoppen. In verband met Corona hebben instellingen vaak regels om de opgenomen patiënten te beschermen. Het kan zijn dat uw behandelaar u vraagt om bijvoorbeeld even niet op bezoek te gaan bij uw familie of niet op het terrein samen met andere mensen te wandelen. Als u ondanks dat advies toch naar buiten wilt, dan mag de behandelaar u niet zomaar tegenhouden. Hij moet dan bijvoorbeeld een crisismaatregel aanvragen. Het is ook mogelijk dat de behandelaar met u in gesprek gaat over de verdere behandeling.

Mocht het zo zijn dat de behandelaar denkt dat u zelf het coronavirus heeft, dan kunnen er aparte protocollen gelden. Ook kunt u, als u het coronavirus heeft, verplicht op een aparte afdeling verzorgd worden. De Wet publieke gezondheid heeft daar aparte regels voor.

Vindt u dat de ‘Coronaregels’ van de instelling voor u te streng zijn, dan kunt u dat bespreken met uw behandelaar of een klacht erover indienen bij de klachtenfunctionaris of de pvp. U kunt ook vragen of u uw behandeling op een later moment kunt voortzetten.

Ik ben gedwongen opgenomen en mag vanwege het coronavirus de afdeling niet af. Mag de instelling mij beperken in mijn vrijheid?

In verband met Corona hebben instellingen vaak regels om de opgenomen patiënten te beschermen. Het kan zijn dat uw behandelaar u vraagt om de afdeling niet te verlaten. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u uw behandelaar vragen waarom u niet naar buiten mag. Het kan zijn dat er in uw crisismaatregel of zorgmachtiging staat dat u in bepaalde situaties in uw vrijheden beperkt mag worden en niet de afdeling af mag. Mocht het zo zijn dat de behandelaar denkt dat u zelf het coronavirus heeft, dan kunnen er aparte protocollen gelden. Ook kunt u, als u het coronavirus heeft, verplicht op een aparte afdeling verzorgd worden. De Wet publieke gezondheid heeft daar aparte regels voor.

Vindt u dat de afdelingsregels voor u te streng zijn? Dan kunt u dit met uw behandelaar bespreken. U kunt ook een officiële klacht indienen. De pvp kan u daarbij ondersteunen en adviseren.


Ik moet met gedwongen ontslag omdat de verpleegkundigen het te druk hebben vanwege het corona virus. Mag ik daarom naar huis worden gestuurd?

Een gedwongen ontslag mag niet zomaar. Dat mag bijvoorbeeld als de indicatie voor uw opname is vervallen, als u behandeling weigert of als u ernstig de huisregels overtreedt.

In heel Nederland nemen zorgaanbieders maatregelen i.v.m. corona. Tandartsen bieden alleen nog maar spoedzorg, niet-spoedeisende operaties worden uitgesteld, ambulante/klinische afspraken die niet spoedeisend zijn worden geannuleerd. De algemene tendens is om zoveel mogelijk zorg capaciteit beschikbaar te houden in verband met de bestrijding van corona. Dit kan ook in uw instelling het geval zijn. U kunt dit navragen bij uw behandelaar. Vindt u dat u onterecht met ontslag moet? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. De pvp kan u hierbij adviseren en ondersteunen.
 

PRINT DEZE INFORMATIE