Historie


De Stichting PVP is opgericht in 1981. De stichting ontwikkelt sindsdien professioneel patiëntenvertrouwenswerk voor de geestelijke gezondheidszorg.

In de jaren ’70 liet de rechtspositie van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg veel te wensen over. Sommige psychiatrische ziekenhuizen stelden daarom een ombudsman aan. Zij hielpen cliënten bij het vinden van een oplossing voor hun klachten. De ombudsmannen waren in dienst van het ziekenhuis en hun manier van werken was heel verschillend.

De Stichting PVP werd opgericht om cliënten in heel Nederland op dezelfde manier te ondersteunen bij het handhaven van hun rechten. In 1982 gingen de eerste acht patiëntenvertrouwenspersonen aan het werk. Zij waren in dienst van de Stichting PVP, dus onafhankelijk van het ziekenhuis waar ze werkten. In 1994 werd het patiëntenvertrouwenswerk wettelijk verplicht gesteld voor alle psychiatrische ziekenhuizen.

De Stichting PVP viert in 2016 haar 35 jarig jubileum. Er werken inmiddels patiëntenvertrouwenspersonen (pvp’en) in meer dan honderd instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. De laatste jaren maken ook steeds meer ambulante cliënten gebruik van de diensten van de pvp via de helpdesk-pvp.

  PRINT DEZE INFORMATIE