Belangrijk bericht i.v.m. het Corona-virus

Vanwege de officiële richtlijnen rondom het Corona-virus kan het zijn dat de pvp minder aanwezig is in de ggz-instellingen.
U kunt uw pvp het best telefonisch of per e-mail bereiken. Wij proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand te houden.

Meer nieuws leest u op de pagina actueel.


Vanaf 1 januari 2020 wordt verplichte zorg in de ggz geregeld via de Wet verplichte ggz, deze vervangt de Wet Bopz. 

 

Let op! Heeft u voor 1 januari 2020 een Rechterlijke Machtiging (RM) of een IBS opgelegd gekregen of was u vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling en heeft u vragen over uw rechten of een klacht?  Gebruik dan de optie Bopz rechtsonder om meer te lezen over uw rechten onder de Bopz.  

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Blijf dan op de huidige pagina voor informatie over uw rechten onder de Wvggz.  

De informatie op de Wvggz pagina's wordt in de loop van 2020 verder aangevuld. Staat de informatie die u zoekt er (nog) niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Wie dat is, kunt u hier vinden. 

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder.  

Raad van Toezicht

Binnen de governance structuur van de Stichting PVP is de raad van toezicht het orgaan dat tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting PVP. Daarnaast staat de raad van toezicht het bestuur terzijde met raad en advies. Het toezicht is ingericht conform de governancecode in de zorg (2017).

Het profiel van de raad van toezicht is zo samengesteld dat de diverse perspectieven die relevant zijn voor het vertrouwenswerk binnen de ggz vertegenwoordigd zijn. De belangrijkste perspectieven in dit verband zijn het cliëntenperspectief, het juridische perspectief en het ggz perspectief.

De raad van toezicht van de Stichting PVP heeft vijf leden:
  • Drs. Cynthia Vogeler (voorzitter)
  • ir. Herman Levert
  • Dr. Erik van Duijn
  • Prof. mr. Jos Dute
  • Mr. Arco Siemons

Wilt u contact opnemen met de raad van toezicht, mail dan naar secretariaat@pvp.nl  PRINT DEZE INFORMATIE