Belangrijk bericht i.v.m. het Corona-virus
 

Vanwege de officiële richtlijnen rondom het Corona-virus kan het zijn dat de pvp minder aanwezig is in de ggz-instellingen.
U kunt uw pvp het best telefonisch of per e-mail bereiken. Wij proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand te houden.


Meer nieuws leest u op de pagina actueel.


Vanaf 1 januari 2020 wordt verplichte zorg in de ggz geregeld via de Wet verplichte ggz, deze vervangt de Wet Bopz. 

 

Let op! Heeft u voor 1 januari 2020 een Rechterlijke Machtiging (RM) of een IBS opgelegd gekregen of was u vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling en heeft u vragen over uw rechten of een klacht?  Gebruik dan de optie Bopz rechtsonder om meer te lezen over uw rechten onder de Bopz.  

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Blijf dan op de huidige pagina voor informatie over uw rechten onder de Wvggz.  

De informatie op de Wvggz pagina's wordt in de loop van 2020 verder aangevuld. Staat de informatie die u zoekt er (nog) niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Wie dat is, kunt u hier vinden. 

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder.  

Ik heb een klacht

 

Klacht bij verplichte zorg met een crisismaatregel of zorgmachtiging en schadevergoeding

Wanneer een crisismaatregel of zorgmachtiging heeft, kan de behandelaar bepaalde beslissingen nemen die uw rechten beperken. Ook voordat er een crisismaatregel is afgegeven kunt u soms onder dwang zorg krijgen. Voor sommige beslissingen is er een speciale klachtenprocedure. In de Wet verplichte ggz staat waarover de klachtenmissie een uitspraak kan doen. De klachtencommissie kan u ook een schadevergoeding toekennen. 

U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen over:

De verplichte zorg die u onder dwang kreeg, terwijl er geen crisismaatregel was;  

De verplichte zorg die u krijgt op grond van de zorgmachtiging of crisismaatregel (bijvoorbeeld u krijgt medicatie onder dwang of u wordt in uw vrijheden beperkt); 

De verplichte zorg die u krijgt, die niet in uw crisismaatregel of zorgmachtiging staat; 

Overplaatsing en overdracht van zorgverantwoordelijkheid, 

Beslissing van de geneesheer-directeur op het verzoek van onderbreking van verplichte zorg;

Beslissing van de geneesheer-directeur op het verzoek van beëindiging van verplichte zorg;

Het vaststellen van wilsonbekwaamheid; 

Het opstellen van een zelfbindingsverklaring;

Het veiligheidsonderzoek; 

De evaluatie van verplichte zorg;

Schending van de geheimhoudingsplicht; 

Huisregels;

Dossiervoering.


U kunt voor het indienen van een klacht het Wvggz klaagschrift gebruiken. 


De pvp kan u uitleggen waarover u wel of niet bij de klachtencommissie kunt klagen. De pvp kan u ook ondersteunen bij het indienen van een klacht en een schadevergoedingsverzoek bij de klachtencommissie. 

 

Klacht over de pvp

Bent u ontevreden over de ondersteuning van een pvp? Kijk dan hier wat u kunt doen.

  

 

PRINT DEZE INFORMATIE