Belangrijk bericht i.v.m. het Corona-virus
 

Vanwege de officiële richtlijnen rondom het Corona-virus kan het zijn dat de pvp minder aanwezig is in de ggz-instellingen.
U kunt uw pvp het best telefonisch of per e-mail bereiken. Wij proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand te houden.


Meer nieuws leest u op de pagina actueel.


Vanaf 1 januari 2020 wordt verplichte zorg in de ggz geregeld via de Wet verplichte ggz, deze vervangt de Wet Bopz. 

 

Let op! Heeft u voor 1 januari 2020 een Rechterlijke Machtiging (RM) of een IBS opgelegd gekregen of was u vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling en heeft u vragen over uw rechten of een klacht?  Gebruik dan de optie Bopz rechtsonder om meer te lezen over uw rechten onder de Bopz.  

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Blijf dan op de huidige pagina voor informatie over uw rechten onder de Wvggz.  

De informatie op de Wvggz pagina's wordt in de loop van 2020 verder aangevuld. Staat de informatie die u zoekt er (nog) niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Wie dat is, kunt u hier vinden. 

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder.  

Wat doet de rechter bij een zorgmachtiging?

Wat doet de rechter?

De rechter beoordeelt uiteindelijk of u een zorgmachtiging krijgt. Hij  roept u op voor een hoorzitting.  De rechter hoeft u niet in de rechtszaal te horen. Hij kan ook naar u toe komen, bijvoorbeeld naar de ggz-instelling of bij u thuis. Uw advocaat is er ook bij. Ook uw vertegenwoordiger kan er bij zijn.

De rechter kan de volgende personen oproepen om bij de hoorzitting aanwezig te zijn:

  •  Officier van justitie

  •  Geneesheer-directeur

  •  Uw vertegenwoordiger

  •  Psychiater die de medische verklaring opstelde

  •  Zorgaanbieder/zorgverantwoordelijke

  •  Politie, als die bekend is met u

  •  Gezinsvoogdijwerker .


De rechter kan ook nog getuigen en deskundigen oproepen. U kunt de rechter daar ook om vragen. De rechter is niet verplicht om die getuigen en deskundigen op te roepen.

De rechter beoordeelt of een zorgmachtiging nodig is. Hij beoordeelt o.a. of u gevaar veroorzaakt en of dat gevaar te maken heeft met de psychische stoornis. Hij bekijkt of een zorgmachtiging de enige manier is om het gevaar te stoppen.


Wanneer beslist de rechter?

De rechter beslist zo snel mogelijk. Hij moet uiterlijk binnen drie weken nadat hij het verzoekschrift heeft gekregen van de officier van justitie beslissen.


Krijg ik een advocaat?

Ja, als er een zorgmachtiging voor u wordt aangevraagd, zorgt de officier van justitie dat u een advocaat krijgt. Het kan zijn dat u al een advocaat heeft. De advocaat kan u informeren over hoe een zorgmachtiging wordt aangevraagd en wat uw rechten zijn. De advocaat is er ook als de rechter u komt horen. De bijstand van de advocaat is gratis.
 

 
PRINT DEZE INFORMATIE