Vrijwillig opgenomen

Een behandeling in de ggz kan op verschillende manieren gebeuren. U kunt bijvoorbeeld thuis wonen en gaat naar de ggz-instelling voor behandeling. 

Soms is een opname in de instelling nodig. U volgt dan therapie in de instelling en slaapt daar ook.

Hier leest u meer over zo’n opname.

Tijdens een vrijwillige opname heeft u rechten.

Hier leest u hoe een wanneer een vrijwillige opname omgezet kan worden in een gedwongen opname.

Heeft u vragen over uw medicijnen tijdens een vrijwillige opname, kijk dan hier.

Wilt u met verlof of ontslag tijdens een vrijwillige opname?

  
PRINT DEZE INFORMATIE