Veelgestelde vragen

Wie is mijn pvp?

Link naar de "Wie is mijn PVP pagina"

Wat is een RM of IBS?

Een inbewaringstelling (IBS) is een spoedmaatregel om u gedwongen op te nemen in een ggz-instelling of ziekenhuis.
Een rechterlijke machtiging (RM) is een beslissing van de rechter om u gedwongen te laten opnemen in een ggz-instelling. Een RM is geen spoedprocedure zoals de IBS. Een rm wordt aangevraagd als er minder haast is bij een gedwongen opname. Een rechterlijke machtiging heet ook wel een 'voorlopige machtiging'.Lees hier meer over een IBS.

Lees hier meer over een RM.


Print informatie over een IBS en RM. 

Wat is een pvp?

De afkorting pvp staat voor patiëntenvertrouwenspersoon. Wanneer u behandeld wordt in de geestelijke gezondheidzorg, heeft u recht op de ondersteuning van een pvp.
U kunt bij een pvp terecht met vragen en klachten over de zorgverlening. Bijvoorbeeld over de manier waarop men met u omgaan, dwangbehandeling of vrijheidsbeperking.
De pvp is niet in dienst van de zorginstelling waar u behandeld wordt, maar van de onafhankelijke Stichting PVP en werkt volgens gedragsregels.
De pvp behartigt uw belangen zoals u die zelf ziet, en doet niets zonder uw toestemming. De hulp van de pvp is gratis.

De pvp ondersteunt alle cliënten die opgenomen zijn. Wilt u weten wat een pvp voor u kan doen, bekijk dan dit filmpje.

Kunt u op de afdeling de poster of de folder van de pvp niet vinden of wordt u vanuit huis behandeld, bel dan de helpdesk op 0900 - 444 8888. Zij helpen u verder.  

Ook kinderen en jongeren onder de 18 die behandeld worden binnen de ggz, kunnen rekenen op de ondersteuning van een pvp. Dit kun je in dit filmpje bekijken.

Bent u een familielid van een cliënt en heeft u vragen en klachten over de ggz?
Dan verwijzen we u graag naar de familievertrouwenspersoon.

Bent u ontevreden over de ondersteuning van de pvp? Kijk dan hier wat u kunt doen.
Hier leest u hoe de pvp met uw privacy omgaat.

Information in Englisch.
 

Hoe dien ik een klacht in?

Een klacht betekent dat u ergens ontevreden over bent. Dingen zijn niet gegaan zoals u verwacht had. Een klacht kan overal over gaan, bijvoorbeeld over de gang van zaken bij een overplaatsing, over de bejegening door het personeel of over het eten. U kunt ook een klacht hebben over een gedwongen ontslag of over de omgang met uw medische gegevens.

U kunt aan degene waarover u een klacht hebt uw klacht vertellen. Een gesprek met die persoon is meestal de snelste manier om tot een oplossing te komen.

Helpt een gesprek niet, dan kunt u het hogerop zoeken. U gaat met uw klacht bijvoorbeeld naar het afdelingshoofd, de manager of de directie. U kunt daarvoor een voorbeeldbrief gebruiken.

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de instelling, op de website van de instelling waar u wordt behandeld staat hoe u dat doet.

Klachten over dwang kunt u tevens indienen bij de klachtencommissie, 
op de website van de instelling waar u wordt behandeld staat hoe u dat doet.

Wordt u vanuit huis behandeld, lees dan hier verder wat u zelf kunt doen of ondersteuning vragen via de helpdesk.


Bent u opgenomen dan kan de pvp kan u ondersteunen bij het indienen van een klacht. Lees hier meer.
Of bekijk hoe de pvp kan helpen.

Bent u ontevreden over de ondersteuning van een pvp? Kijk dan hier wat u kunt doen.

Heb ik rechten tijdens een opname in de ggz?

Ja.
Wordt u in een psychiatrisch ziekenhuis of ggz-instelling opgenomen, dan is dat meestal een ingrijpende gebeurtenis. Vaak voelt u zich als het ware ‘overgeleverd’ aan de instelling. Daarom is het goed om te weten dat u rechten hebt.

Die rechten staan in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo) en in de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet Bopz). In de Wgbo staan algemene patiëntenrechten en in de Wet Bopz staat welke rechten mogen worden beperkt als u gedwongen bent opgenomen.

U kunt hier lezen wat uw rechten zijn en deze uitprinten.
U kunt hier een filmpje bekijken waarin uitgelegd wordt wat uw rechten zijn.

Doe het zelf

Ik wil een voorbeeldbrief gebruiken

Ik wil een voorbeeldbrief gebruiken

Hieronder staan standaardbrieven die u kunt gebruiken als voorbeeld.

Pas de brief altijd aan uw eigen situatie aan!

Heeft u advies nodig? Bel dan de Helpdesk op 0900-444 8888.

Dossier

Wanneer u nog in behandeling bent heeft u bij een verzoek omtrent uw dossier, soms een andere brief nodig dan wanneer de behandeling inmiddels is gestopt.

Verzoeken

Klachten

Ik wil een filmpje bekijken


Bekijk hier filmjes over:

Wat een pvp is
Hoe een pvp u kan ondersteunen bij vragen en klachten tijdens een (gedwongen) opname
Met welke vragen en klachten u bij de helpdesk terecht kan wanneer u vanuit huis of in deeltijd wordt behandeld 
Wat uw rechten zijn tijdens een behandeling in de ggz
Hoe een pvp kinderen en jongeren kan ondersteunen die opgenomen zijn
 

Ik wil informatie downloaden

Ik wil informatie over mijn rechten in één overzicht downloaden en kunnen printen

Ik wil het factsheet over de Voorwaardelijke Machtiging downloaden

Ik het informatiepakket over de Voorwaardelijke Machtiging downloaden

Ik wil het factsheet van de Stichting PVP downloaden

Ik wil de flyer "De pvp en uw privacy" downloaden

Ik wil het jaarverslag  over 2018 van de Stichting PVP downloaden in een printbare versie

pvp Stichting PVP

Als cliënt in de ggz heeft u misschien vragen over uw rechten of een klacht over de behandeling.
Samen met u komt een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp)
op voor uw rechten.

Op deze website vindt u antwoorden op vragen of over het oplossen of indienen van klachten.
U kunt daarvoor filmpjes bekijken of gebruikmaken van voorbeeldbrieven aan de behandelaar of de klachtencommissie. U kunt ook onze privacyverklaring lezen.

Staat uw vraag er niet bij of wilt u ondersteuning, neem dan contact op met de Helpdesk via
0900-4448888 of helpdesk@pvp.nl

Voor meer informatie over de stichting, kijk hier.

PVP-krant

ARCHIEF